•zapisy• •przedszkole• •żłobek• •galeria• •kontakt•
Nasze przedszkole
Skrzatek - przedszkole z grupą żłobkową w Piskórce, działa od 2010 roku i przez ten czas zdobyło zaufanie i uznanie wielu Rodziców.  
Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku do 5 lat.
Nasze małe nowoczesne przedszkola są alternatywą dla wielkich przedszkoli "molochów"
w całej placówce przebywa tylko 25 dzieci
• zajęcia edukacyjne prowadzone są w kilkuosobowych podgrupach
• kameralna i domowa atmosfera (i mniejszy poziom hałasu)
• dzieci łatwiej się uczą, bo zajęcia są dostosowane do ich
poziomu wiedzy, a nie narzuconego z góry dla całej grupy programu
•  mniej dzieci to również mniej chorób (i mniej zwolnień Rodziców)
• małe grupy to łatwiejsza adaptacja dziecka w przedszkolu, szybsze
nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i  udział w zabawach grupowych
Nasza kadra
W naszym zespole pracują:
• nauczyciele wychowania przedszkolnego
• nauczyciele - lektorzy języka angielskiego
• nauczyciel rytmiki
• nauczyciel glottopedagogiki
• logopeda

Dodatkowe szkolenia i kursy ukończone przez naszych naszych nauczycieli:
• Szkolenie dla osób zarządzających placówką niepubliczną
Introduction to Teaching English as a Second Language
• Kinezjologia edukacyjna - kursy I, II stopnia
• Pedagogiczna diagnoza gotowości szkolnej
• Zasady terapii behawioralnej
• Terapia sztuką w praktyce pedagogicznej
• Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
• Bajkoterapia
• kierownik wycieczek szkolnych
• Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i niemowląt
• Wspieranie rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat za pomocą zabaw fundamentalnych
• Rola i znaczenie zabawy dla rozwoju dziecka
• Historyjka obrazkowa jako forma rozwijająca mowę i myślenie
• Przemoc wobec dzieci, prawa i obowiązki dziecka, zły dotyk
• Rozbudzanie twórczej postawy dziecka wg metody Celestyna Freineta
• Diagnostyka ADHD. Zasady pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo

Warunki lokalowe
Do dyspozycji dzieci przeznaczone są:
• sale zabaw  - nowocześnie urządzone jasne duże pomieszczenie z ciekawymi kącikami tematycznymi
• sala zajęciowa - sala do zajęć manualnych, z kącikiem "montessoriańskim" wyposażonym w pomoce edukacyjne wspomagające rozwój koncentracji uwagi,
integracji sensorycznej, logiki i matematyki
• sypialnie
• plac zabaw - bardzo duży, odpowiednio zabezpieczony zielony teren, położony z dala od drogi
Nasze placówki są wzorowo przygotowane do pobytu dzieci pod względem bezpieczeństwa i wyposażenia. Jednocześnie nie zatraciły domowego charakteru i
w niczym nie przypominają szkolnych sal i korytarzy. Sprzyja to adaptacji dziecka do nowego środowiska, gdyż może poczuć się tu bezpiecznie jak we
własnym domu.
Plan dnia
07:00 - 08:30 schodzenie się dzieci, przygotowanie do śniadania
08:30 - 09:00 śniadanie
09:00 - 12:00 zajęcia edukacyjne w sali i na placu zabaw
12:00 - 13:00 obiad
13:00 - 14:30 odpoczynek po obiedzie, leżakowanie, czytanie książek
14:30 - 15:00 podwieczorek
15:00 - 17:00 zabawy w sali i na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci

Wyżywienie
Na całodzienne wyżywienie w przedszkolu składają się:
• śniadanie - zupa mleczna + kanapki
• zupa
• drugie danie + deser
• podwieczorek
• przekąski w ciągu dnia (najczęściej owoce lub warzywa)
• dzieci przez cały dzień otrzymują do picia wodę, kompoty, herbatki owocowe lub soki wyciskane

Istnieje możliwość zamawiania diet specjalnych.

Przedszkole Przyszłości
Innowacyjny program edukacji przedszkolnej
Program nauczania w naszym przedszkolu nastawiony jest na rozwój aktywności dziecka, rozbudzanie jego kreatywności i zaspokajanie ciekawości
poznawczej oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zawiera szereg metod i zadań, które pozwolą dziecku na bezpośrednie doświadczanie,
konstruowanie i odkrywanie otaczającego je świata.

Program "Przedszkole Przyszłości" kształtuje 15 obszarów:
1. Przygotowanie do nauki czytania i pisania
2. Edukacja matematyczna
3. Umiejętności muzyczne
4. Umiejętności plastyczne
5. Edukacja teatralna
6. Umiejętności techniczne i konstrukcyjne
7. Rozwój mowy dziecka
8. Rozwój czynności intelektualnych
9. Poszanowanie przyrody
10. Rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych
11. Świadomość zdrowotna i sprawność fizyczna
12. Wychowanie obywatelskie
13. Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, utrzymanie ładu i porządku
14. Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych
15. Umiejętności społeczne

Zajęcia dodatkowe
W naszym przedszkolu organizujemy około 150 dodatkowych zajęć, imprez, atrakcji i wycieczek w ciągu roku szkolnego.
Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu są w cenie czesnego.
język angielski
1 godzina dziennie
rytmika
2 x w tygodniu
gimnastyka
2 x w tygodniu
warsztaty plastyczne
1 x w tygodniu
zajęcia glottodydaktyczne
1 x w tygodniu
joga dla dzieci
1 x w tygodniu
spektakle teatralne
2 x w miesiącu
Mały szef kuchni
1 x w miesiącu
warsztaty Podróże dookoła świata
1 x w miesiącu
warsztaty Nasza planeta
1 x w miesiącu
warsztaty W królestwie zwierząt
1 x w miesiącu
warsztaty Ja i moje ciało
1 x w miesiącu
warsztaty Origami
1 x w miesiącu
Klub Młodego Odkrywcy
1 x w miesiącu
spotkania z ciekawymi ludźmi
1 x w miesiącu
bale i zabawy animowane
1 x w miesiącu
wycieczki
wg rocznego planu
Przedszkole i żłobek Skrzatek, Piskórka ul. Świerkowa 5, 05-540 Zalesie Górne
Kopiowanie, rozpowszechnianie, przypisanie sobie autorstwa tekstów i zdjęć zamieszczonych na stronie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 115. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
SKRZATEK
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK