Niepubliczne Przedszkole Skrzatek
Piskórka, ul. Świerkowa 5
tel. 604 907 906
przedszkole@skrzatek.com.pl
czynne: pon - pt w godz. 6:30-18:00
Inne aktywności
Oprócz zajęć rozwojowych oferujemy wiele ciekawych aktywności:
Warsztaciki: kulinarne, techniczno-manualne
Imprezy tematyczne: bal maskowy, Dzień Sportu, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Mamy, Taty, Babci, Dziadka oraz nasz przedszkolny Dzień Siostry  
i Brata
Urodziny - wyjątkowy dzień dla każdego dziecka
Teatrzyki i koncerty - występy artystyczne dla dzieci przedszkolnych i z okolicy
Tradycje świąteczne i regionalne - Wigilia, Wielkanoc, Dzień Ziemi, Dzień Wiosny itp.
Pikniki rodzinne - dla dzieci i Rodziców
Wycieczki
Zajęcia ogólnorozwojowe
Rytmika (zajęcia muzyczno-taneczne)
zajęcia muzyczno-ruchowe wspomagające rozwój koordynacji słuchowo-ruchowej, muzykoterapia, taniec
Bajkoterapia
zajęcia terapeutyczno-relaksacyjne, zajęcia wyciszające
Program profilaktyki logopedycznej
ćwiczenia i zabawy mające na celu usprawnianie aparatu mowy
Edukacja etyczno-społeczna
oparta na koncepcjach wychowania Thomasa Gordona, Adele Faber i Elanie Mazlish nauka radzenia sobie z emocjami, budowania relacji  
rówieśniczych, poczucia własnej wartości i rozwiązywania konfliktów metodą kompromisów bez zwycięzców i przegranych. Program "Trzy słowa",  
nauka dobrych manier i kultury słownej
Edukacja zdrowotna
nauka podstaw zdrowego trybu życia, spotkania z higienistką, program "Kolorowe warzywa"
Zajęcia ekologiczne
program ochrony środowiska, spotkania z leśniczym, wolontariuszami ze schronisk dla zwierząt, wycieczki do lasu,  zbiórki makulatury, program  
"Chrońmy naszą ziemię"
Gimnastyka korekcyjna
specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń dla dzieci mające na celu zapobieganie lub korygowanie wad postawy
Zajęcia ruchowe wg W. Sherborne
zajęcia z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego, dzięki której dzieci poznają swoje ciało, zdobywają pewność siebie i uczą się współpracy w  
grupie.
Dodatkowo korzystamy z wielu ciekawych elementów edukacji dziecięcej, takich jak np.:
Nazywanie Świata
odimienna metoda nauki czytania Ireny  Majchrzak polegająca na nauce dzieci już nawet 2-3 letnich czytania metodą skojarzeń i czytania całych  
wyrazów, a nie poszczególnych liter, dzięki czemu dzieci łatwiej pojmują sens czytanego tekstu i szybciej się uczą czytać.
Gry i zabawy matematyczne
zajęcia rozwijające myślenie logiczne i operacyjne, przygotowujące do nauki matematyki
Zajęcia grafomotoryczne
ćwiczenia usprawniające technikę rysowania i pisania polegające m. in. na usprawnianiu koordynacji wzrokowo-ruchowej
Wzory i obrazki
ćwiczenia percepcji wzrokowej
Zajęcia w przedszkolu
Nauka poprzez zabawę, gry wspomagające rozwój ruchowy, rozwijanie zdolności manualnych,  
uwrażliwienie na przyrodę i ekologię, muzykoterapia, taniec, wycieczki przyrodnicze - to tylko  
niektóre z wielu aktywności, jakie chcemy  zaoferować naszym podopiecznym.
Wszystkie zajęcia są w cenie czesnego.
Język angielski - w naszym przedszkolu wszystkie zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim. Dzięki temu dzieci w  
naturalny sposób przyswajają obcy język i posługują się nim na co dzień tak łatwo jak ojczystym. Wrodzona ciekawość i łatwość, z jaką dzieci  
przyswajają znaczenie nowych słów sprawia, że dzieci bardzo szybko opanowują wszystkie zwroty i wyrażenia i świetnie potafią stosować je w  
odpowiednim kontekście. Dzięki dobrze przygotowanym nauczycielom-lektorom uczą się prawidłowej wymowy i akcentu.
Dla Rodziców przygotowaliśmy płyty z piosenkami oraz plan nauczania dzięki czemu mogą powtarzać z dzieckiem materiał przerobiony w przedszkolu.  
Konspekty są tak przygotowane, aby nawet Rodzice, którzy nie posługują się językiem angielskim mogli bawić się, śpiewać piosenki i ćwiczyć z  
dziećmi w domu.
Nasze motto: Mówimy po angielsku codziennie przez cały dzień.
Zajęcia artystyczne
Zajęcia malarskie
usprawnianie zdolności manualnych poprzez malowanie m. in. pędzlem, palcami, gąbką na tkaninie, szkle, tekturze, kamieniach, drewnie. Poznanie  
technik malarskich - olej, pastele, akwarele, gwasz, tempera, graffiti, węgiel, stempel.
Zajęcia plastyczno-artystyczne
papieroplastyka, frottage, collage, origami, mandala, tworzenie form trójwymiarowych z filcu, tektury, masy solnej, plasteliny, surowców naturalnych,  
budowa modeli
Spotkania ze sztuką
spektakle teatralne, koncerty muzyczne
Zajęcia dydaktyczne - realizacja podstawy programowej MEN w oparciu o program Ku dziecku” to całościowy, autorski program edukacji  
przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku.
Nowy program edukacji przedszkolnej „Ku dziecku” został nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jego  
autorki to Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie  
KU DZIECKU oparte są na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym.  
Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego  
poziomu rozwojowego.
Przedszkole Skrzatek
Piskórka, ul. Świerkowa 5, tel. 604 907 906


Kopiowanie, rozpowszechnianie, przypisanie sobie autorstwa tekstów i zdjęć zamieszczonych na stronie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 115. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Przedszkole niepubliczne
z grupą żłobkową
Skrzatek
Strona głównaDla RodzicówDla dzieciOpłatyOpinieGaleriaKontakt